Vizyonumuz

Vizyonumuz

  • Erişebilirlik: Bilgi ve iletişim sistemleri ve hizmetleri dahil olmak üzere programlama kaynaklarına, çevrimiçi bilgi materyallerine, çevrimiçi eğitim vb. zengin bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişime olanak sağlamak.
  • Çevrimiçi Eğitim: Bilgiye erişimi genişletmeyi ve eğitimsel başarıları arttırmayı kolaylaştırmak için çevrimiçi eğitimin kullanılmasını ve çevrimiçi eğitim araçlarının ve teknolojilerinin benimsenmesini teşvik etmek.
  • Bağlantıda Kalın: Bilgi kaynaklarına uzaktan erişim için etkili bilgi ve iletişim teknolojisi bağlantısının sağlanması.
  • Yaşam Boyu Öğrenme: Sürekli eğitim ve öğrenim ile web tabanlı yaşam boyu öğrenim için bir sistem geliştirmek.
  • Araştırma ve Geliştirme: Yenilikçi bir kültürü desteklemek ve topluluklar arası uygulamalı araştırma ve geliştirme etkileşimini teşvik etmek.
  • Bilgi Paylaşımı: Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında görev yapan kişiler için mevcut bilgi kaynaklarının paylaşılması ve yayılması.
  • Sürdürülebilirlik: Toplumların ve toplulukların bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerini geliştirmek amacıyla süregelen çalışmalar vasıtasıyla bilgi üretme becerisini ve bilgisayar programlama faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak için istikrarlı bir üretim ve geliştirmeyi sürdürmek.
  • Toplumda bilgisayar okuryazarlığının gelişimi ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkililiğinin artması için, bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha yaygın bir şekilde kullanılması.